دستگاه های ویدئویی شهربازی

گیم های ویدئویی شهربازی

گیم های ویدیویی به گیم هایی می گویند که استفاده کنندگان معولا در صنعت شهربازی از تصویر و فرآیند بازی خودشان استفاده می کنند. گیم های ویدیویی مثل دستگاه رمبو، دستگاه اتوران (outuran)، دستگاه موتور، دستگاه کربن و یک سری دستگاه ها که اسامی آن ها خیلی زیاد است، فرآیندشان به این شکل است که آن کسی که بازی می کند پشت کنسول قرار می گیرد و آن کنسولی که قرار می گیرد ممکن است دسته یا جو استیک داشته باشد که برای بازی بخواهند از آن استفاده کنند، یا یک سری کنترلر و دکمه داشته باشد که آن فرد کنترل بازی را در اختیار داشته باشد.
عموما این بازی ها در شرایطی در صنعت تفریحات انجام می شود که فرد هر چقدر مهارت داشته باشد زمان بیشتری را در بازی به استفاده کننده می دهد. یعنی وقتی شما یک فرآیند ۵۰ثانیه ای فرض کنید که فرصت دارید باید تلاش کنید که به مرحله بعدی برسید. اگر به مرحله بعدی نرسید در همان مرحله اول متوقف می شود.

یعنی جایزه کسی که بازی می کند رسیدن به مرحله بعد است. در گیم های ویدیویی عموما فردی که بازی می کند اگر از مهارت کم برخوردار باشد باید هزینه بیشتری پرداخت کند و هر چقدر مهارت بیشتری داشته باشد، هزینه کمتر و بازی بیشتری را دریافت می کند. گیم های ویدیویی هرچقدر تصویر بزرگتری داشته باشند مخاطب بیشتری را جذب می کنند.

بیشترین استقبال را در گیم های ویدیویی از بازی های موتور، ماشین و تفنگ شکار در جنگل که یک بازی بسیار جدیدی است گیم شکار در جنگل و در دنیا به ادونچر یا ماجراجویی مشهور است. فرآیند بازی تفنگ شکار در جنگل به گونه است که ۹ بازی در این ویدیو گیم وجود دارد که تصویر با ویدیو پروژکتور پخش می شود. ۴ نفر یا بیشتر سرنشین همزمان مسابقه می دهند. تعداد محدودی تیر در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که می تواند بحث شکار در جنگل باشد، یا پرتاب بشقاب در ویدیو باشد و هدف گیری آن بشقاب ها باشد و تعدادی بازی های دیگر که حالت بازی های جنگی دارد.

در برخی از گیم های ویدیویی از آب پاش استفاده می شود مثل بازی آتش نشانی. و خیلی بازی های دیگر که از تصویر الهام گرفته می شود. بیشتر این ها سنسور هایی اطراف آن تلویزیون وصل می شود و از آن سنسور ها برای هدف گیری یا بازی استفاده می کنند. گیم های ویدیویی عموما در مجموعه  شهربازی سرپوشیده استفاده می شود و برای فضای باز خیلی مناسب نیست. مجموعه سرپوشیده بخش عمده ای از درآمد خود را از گیم های ویدیویی تامین می کند.