تولید و فروش دستگاه های شهر بازی

تولید و فروش دستگاه های شهربازی :

در گذشته عموما بر اساس سعی و خطا و الگوبرداری از دستگاه های تولید شده قبل که عموما اروپائی بودند تولید دستگاه های شهربازی انجام میشد اما از سال ۱۳۹۰ نحوه تولید دستگاه های شهربازی در ایران به طور قابل ملاحظه ای دچار دگرگونی و تغییرات محسوس شد به نحوی که شرکتهای تولید کننده میبایست اول از همه شرایط و توان آنها باید از طرف اداره استاندارد احراز میشد و پس از آن باید با ایجاد ثبت سامانه که توسط ادارات کل استانی اداره استاندارد انجام میشد اقدام به شناسنامه دار دستگاه ها مینمودند و پس از مراحل بازرسی که ممکن بود چندید مرحله پس از تایید طراحی انجام پذیرد امکان تولید میسر بود . پس از گذشت حدود چهار سال از این رویه مرحله ساخت و تولید دستگاه شهربازی به مراتب بسیار سخت گیرانه تر و پیچیده تر شد به نحوی که ابتدا هر سازنده باید اقدام به ثبت برند و پس از آن ارزیابی و بعد بر اساس دستورالعمل اداره استاندارد اقدام به جذب نیروی واجد شرایط برای مدیر کنتذل کیفیت کنن و بعد از جذب نیروی مورد نظر باید در چندین مرحله آموزشی و دوره کارورزی را سپری کنند تا پس از طی کل مراحل برای نیروهای سازنده دستگاه های شهربازی در کمیته فنی استاندارد گواهی و مجوز تولید صادر شود .

کلمات مرتبط :شهربازی ، استاندارد شهربازی ، تولید دستگاه شهربازی ، مشاوره شهربازی ، اتوماسیون شهربازی ، کارتخوان شهربازی ، مهدی بیات ، چرخ و فلک ، دربی شهربازی ، ماشین برقی ، تکان دهنده کودک ، تکاندهنده سکه ای ، کشتی صبا ، فروش دستگاه های شهربازی ، ترامپولین ، سرسره بادی ، قصربادی ، قطار شهربازی ، مریگراند ، ژتون شهربازی ، فریزبی ، تعمیرات شهربازی ، ساخت شهربازی ، تجهیزات خانه کودک ، تجهیزات پلی اتیلن ، تاب و سرسره پارکی، تجهیزات شهربازی ، پیست ماشین برقی، انواع تجهیزات مهدکودکی،تجهیزات استاندارد شهربازی، انواع تعادلی خانه کودک، سطح شیب دار خانه کودک، مری گراند شهربازی،تجهیزات استاندارد شهربازی، وسایل شهربازی سرپوشیده، شهربازی فضای باز