دستگاه های وارداتی شهربازی

دستگاه های گیم وارداتی

بیش از ۴۰ مدل تکان دهنده شهربازی هم وارداتی هستند که در قسمت تکان دهنده ها می توانید نمونه ها رو مشاهده کنید و یا برای مشاهده حضوری از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی بیات دیدن فرمایید.