شهر بازی به مجموعه ای از پارکها یا فضای سبزی گفته میشود که در آن محل تجهیزات و وسایل تفریحی و سرگرمی با اصول علمی و استانداردهای ویژه ای نصب شده است و این مجموعه ها معمولا جهت تاسیس باید پروسه های ویژه ای را از ارگانها و سازمانهای مختلف سپری نمایند . شهربازی ها معمولا به دو دسته تقسیم میشوند : 1 - شهربازی سرپوشیده 2 - شهربازی فضای باز
 


کلمات مرتبط :   شهربازی ، استاندارد شهربازی ، تولید دستگاه شهربازی ، مشاوره شهربازی ، اتوماسیون شهربازی ، کارتخوان شهربازی ، مهدی بیات ، چرخ و فلک ، دربی شهربازی ، ماشین برقی ، تکان دهنده کودک ، تکاندهنده سکه ای ، کشتی صبا ، فروش دستگاه های شهربازی ، ترامپولین ، سرسره بادی ، قصربادی ، قطار شهربازی ، مریگراند ، ژتون شهربازی ، فریزبی ، تعمیرات شهربازی ، ساخت شهربازی