گرداب شهربازی
گرداب
خرداد ۲۶, ۱۳۹۴
بسکتبال
خرداد ۲۶, ۱۳۹۴
نمایش همه

ارابه

ارابه شهربازی
 
 
  • ارتفاع 16 الی 70 متر
  • ظرفیت بستگی به ارتفاع دارد
  • برق مصرفی 20 الی 70 کیلو وات