مدیر عامل  ( مهدی بیات ) :  09121210174

 دفتر مرکزی ( تلفکس )  :  9-44499558 -021

 مدیر بخش الکترونیک و اتوماسیون ( محمدرضا جوادی پروانه ) :  09100500068

 مدیر فروش :  09100500075

 نمایشگاه کالاها :  46804557 -021، 46804583 -021

پشتیبانی دستکاه های مکانیکی :  65401865 -021 ، 65401863   -021